Δοκιμάζοντας τα Energy Bowls στο Join Juice Bars

Πηγαίνω συχνά στο Join Juice Bar στη Θεσσαλονίκη γιατί βρίσκω το concept του καταστήματος να είναι πολύ μπροστά για τα ελληνικά δεδομένα. Μάλιστα, το μόνο κατάστημα που έχει πετύχει να φέρει τον όρο «healthy» στη Θεσσαλονίκη, ίσως και στην Ελλάδα.